Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


:: Linki do stron uczelni wyższych ::

.: UCZELNIE CZĘSTOCHOWSKIE :.

Akademia im. Jana Długosza
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
AKADEMIA POLONIJNA
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA
CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH
WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA
WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I TURYSTYKI
.: UNIWERSYTETY :.

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Wrocławski
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


.: AKADEMIE i UNIWERSYTETY MEDYCZNE :.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Śląska Akademia Medyczna
Collegium Medicum UJ w Krakowie
Akademia Medyczna w Poznaniu
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Akademia Medyczna w Warszawie
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie


.: UNIWERSYTETY, AKADEMIE oraz SZKOŁY EKONOMICZNE :.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


.: UCZELNIE TECHNICZNE :.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Poznańska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska


.: AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH :.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu


.: AKADEMIE ROLNICZE :.

Akademia Rolnicza w Krakowie
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Akademia Rolnicza w Lublinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


.: RANKINGI UCZELNI :.

wg Polityki
wg WPROST
wg Perspektyw


.: WYSZUKIWANIE WG KIERUNKÓW :.

Kierunki artystyczne
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
Kierunki humanistyczne
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
Kierunki medyczne
Kierunki rolnicze
Kierunki techniczne
Kierunki wychowania fizycznego
Uczelnie wojskowe