Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy to klasa dla mnie? Sprawdź!
Zaznacz charakteryzujące Cię stwierdzenia:
Jestem ciekawy świata i nie boję się nowych wyzwań!
Chcę wykazać się swoimi talentami i rozwijać swoje pasje!
Lubię język polski, chcę doskonalić swój warsztat pisarski i rozwijać swoje umiejętności humanistyczne!
Lubię pisać i chcę, aby moje teksty były publikowane np. w "Życiu Częstochowskim", "alejach 3", "Niedzieli"!
Lubię obcować ze sztuką, chodzić do kina, teatru, muzeum, galerii!
Chcę uczestniczyć w happeningach i performance organizowanych przez częstochowskiego artystę Wojciecha Kołsuta!
Chcę poznać lepiej świat współczesnych mediów!
Chcę zgłębiać tajniki sztuki dziennikarskiej i wypracować w sobie cechy dobrego żurnalisty, tj. rzetelność, bezstronność, wnikliwość, profesjonalizm!
Chcę współtworzyć szkolną gazetkę LOT i/lub stronę internetową: www.traugutt.net!
Chcę zobaczyć, jak wyglądają częstochowskie studia telewizyjne i rozgłośnie radiowe od kuchni oraz jak pracują profesjonaliści!
Chcę spotykać się ze znanymi częstochowskimi twórcami i przedstawicielami częstochowskich mediów!
Jeśli zaznaczyłeś większość stwierdzeń to właśnie znalazłeś klasę dla siebie!

Bądź twórczy! Bądź medialny!
Profil humanistyczno-medialny to kierunek kształcenia mający przygotować absolwentów do wyzwań XXI wieku, tj. do życia w cywilizacji informacyjnej. Jest on odpowiednią alternatywą dla ludzi interesujących się słowem pisanym. Rozszerzony program przedmiotów humanistycznych i zajęcia dodatkowe pozwalają odpowiednio ukształtować zasób wiedzy młodego człowieka i przygotowują do swobodnego obcowania z dziełami kultury i sztuki, uwrażliwiają na piękno, tradycję, wielokulturowość. Ponadto tworzą solidne fundamenty do wykonywania w przyszłości m.in. zawodu dziennikarza, krytyka i badacza literatury poprzez naukę umiejętnego stawiania pytań i poszukiwania niestereotypowych odpowiedzi. Nauka w tej klasie obejmuje także przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych oraz do samokształcenia poprzez zdobywanie i opracowanie informacji pochodzących z różnych rozproszonych źródeł, analizę przekazów medialnych z prasy, radia, telewizji czy internetu. Pozwala na nabywanie umiejętności skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, pracy indywidualnej i zespołowej, myślenia koncepcyjnego. Nauka w klasie humanistyczno-medialnej umożliwi absolwentom zrealizowanie planów życiowych - dostanie się na studia wyższe a także funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, znalezienie lepszej pracy tak w kraju, jak i za granicą...

*

Jerzy Łoziński we wstępie do "Lapidariów I-III" Ryszarda Kapuścińskiego napisał, że często rozmawiał z autorem o tym, "jak fascynującą przygodą bywa nauczycielstwo, to uczestniczenie w stawaniu się młodych ludzi". Zawsze tak uważałam. Uczenie młodzieży jest bardzo ożywcze, inspirujące i kształcące. Mam nadzieję, że nauka w klasie humanistyczno-medialnej będzie przebiegała dwutorowo, że będziemy się z uczniami nawzajem dzielić przemyśleniami, spostrzeżeniami, doświadczeniami. Chciałabym, aby absolwenci tej klasy II LO im. R. Traugutta byli świadomymi i krytycznymi członkami społeczeństwa informacyjnego XXI wieku i jednocześnie, żeby sami potrafili twórczo kreować rzeczywistość w dziedzinie, która jest im najbliższa.


INFORMACJE O KLASIE:

ROK SZKOLNY 2008/2009
KLASA I g
humanistyczno-medialna
wych. mgr Agnieszka Henel
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o kulturze
Języki: język angielski i język obcy do wyboru (język niemiecki, francuski lub rosyjski)
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, historia, WOS, język obcy obowiązkowy.
Zajęcia dodatkowe (do wyboru):
1. koło humanistyczne x 1 godz. w tygodniu
2. koło dziennikarskie x 1 godz. w tygodniu
* spotkanie z przedstawicielami częstochowskich mediów 1 x w miesiącu

Ponadto w szkole prowadzone są: klub filmowy, koło plastyczne, koło teatralne, chór żeński i zespoły muzyczne.

PROPONOWANE ZAJĘCIA DO WYBORU:

LITERATURA, KULTURA I SZTUKA
ZAJĘCIAPROWADZI mgr AGNIESZKA HENEL
WE WSPÓŁPRACY
koło humanistyczne,
dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej...
...o literaturze red. naczelny p. Marian P. Rawinis
(DWUMIESIĘCZNIK KULTURALNY CZĘSTOCHOWY "ALEJE 3")
p. E. Szymczyk, p. B. Turel
(BIBLIOTEKA II LO)
...o filmie kierownik p. I. Kwincińska
p. M. Stasikowska - Lis
(OKF)
...o teatrze dyr. p. R. Dorosławski
p. J. Karkoszka - Toborek
(TEATR IM. A. MICKIEWICZA)
...o sztuce dyr. p. J. Jadczyk
p. K. Sucharkiewicz
(MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE)

artyści niezależni:
p. Wojciech Kołsut - pedagog, artysta; uprawia malarstwo, rysunek, małe formy rzeźbiarskie, twórca awangardowego ulicznego Teatru Wojtka Kołsuta (happeningi, performance)
p. Szymon Parafiniak - absolwent ASP w Krakowie; wiceprezes Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie (sztuka współczesna i użytkowa, nowe media)
DZIENNIKARSTWO
ZAJĘCIAPROWADZĄ mgr AGNIESZKA HENEL
i mgr MAREK PODGÓRSKI
WE WSPÓŁPRACY
koło dziennikarskie,
dla tych, którym marzy się kariera Moniki Olejnik lub Tomasza Lisa...
warsztaty prasowe:
- tworzenie gazetki szkolnej LOT
- genologia i retoryka dziennikarstwa
- ćwiczenie umiejętności pisania tekstów prasowych
dyr. p. T. Szajer,
red. p. J. Pawlikowski
(ŻYCIE CZĘSTOCHOWSKIE)
red. naczelny p. U. Giżyńska
(GAZETA CZĘSTOCHOWSKA )
red. naczelny ks. I. Skubiś,
ks. M. Frukacz
(NIEDZIELA)
red. naczelny p. M. P. Rawinis
(ALEJE 3)
oraz p. O. Trojak
warsztaty fotograficzne:
- rzeczywistość zatrzymana w kadrze, czyli semiotyka obrazu fotograficznego
- fotograficzne gatunki dziennikarskie
- ćwiczenie umiejętności robienia dobrej fotografii
spotkania ze znanymi częstochowskimi fotografami:
p. G. Skowronek
p. A. Markowski
p. M. Kuroń
warsztaty internetowe:
- współtworzenie strony internetowej szkoły www.traugutt.net lub założenie własnej
p. A. Wierny - red. naczelny www.czestochowiak.pl; reżyser i scenarzysta w pierwszej polskiej telewizji internetowej e-commerce kolter.tv; dziennikarz - pracował w TV ORION, "Gazecie Wyborczej", publikował w "National Geographic i "Przeglądzie"; pisarz - autor książki "Matka mojego dziecka"
warsztaty telewizyjne:- poznawanie specyfiki pracy dziennikarza telewizyjnego - współpraca z TVP Katowice i telewizją lokalną ORION p. Z. Sowiński
kierownik częstochowskiej redakcji TVP Katowice
p. K. Szymański
red. naczelny telewizji ORION

warsztaty radiowe:
- przygotowywanie audycji radiowych do szkolnego radiowęzła i radia internetowego
- współpraca z Polskim Radiem Katowice i Radiem FIAT
p. Z. Makles
kierownik studia w Częstochowie Polskie Radio Katowice
ks. P. Zaborski
dyr. programowy Radia FIAT, duszpasterz środowisk twórczych w Częstochowie

Szczegółowy harmonogram działań przewidziany na trzyletni okres nauki w liceum zostanie przedstawiony we wrześniu (z możliwością dostosowania do potrzeb i zainteresowań uczniów uczęszczających na zajęcia).
zapraszamy
Dyrekcja II LO i wychowawca klasy