Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa IF - grupa z rozszerzonym j. angielskim

Uczniowie klasy z rozszerzonym j. angielskim będą realizować program zakładający efektywne formy pracy oraz treści, które mają na celu jak najlepszy rozwój ucznia oraz opanowanie języka na poziomie zaawansowanym, zapewniającym nie tylko biegłe porozumiewanie się w różnych sytuacjach społecznych, towarzyskich, edukacyjnych czy zawodowych, w których uczeń będzie potrafił wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie, ale będzie także rozumiał szeroki zakres tekstów, bedz9ie potrafił formułować wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące złożonych problemów.

W trakcie nauki uczniowie będą realizować zajęcia konwersacyjne z nauczycielem pochodzącym z krajów anglojęzycznych - native speakerem, dzięki którym nabiorą łatwości rozumienia języka mówionego oraz biegłości w wypowiedziach ustnych. podczas tych zajęć będą mieli szansę korzystać z nowoczesnego laboratorium językowego w Wyższej szkole Lingwistycznej.

Program zakłada także realizację dwóch przedmiotów prowadzonych w j. angielskim. Pierwszy to "Podstawy literatury angielskiej i amerykańskiej". W trakcie realizacji tego przedmiotu uczniowie będą poznawać epoki literackie, twórców literatury oraz ich dzieła. celem tego przedmiotu jest nie tylko przekazanie uczniom wiedzy, ale przede wszystkim rozwijanie w nich zainteresowania literaturą piękną, czytaną w j. angielskim, co pozwoli im doskonalić umiejętności językowe, jak również da im satysfakcję z rozumienia treści utworów. Przedmiot ten będzie realizowany w klasie drugiej.

Drugim przedmiotem realizowanym w języku angielskim będzie "Wiedza o krajach anglojęzycznych". W ramach tego przedmiotu uczniowie będą poznawać historię i kulturę krajów anglojęzycznych, ich tradycje, obyczaje, stereotypy czy normy socjokulturowe. Dzięki temu łatwiej im będzie zrozumieć różnice kulturowe oraz zachować się w sytuacjach społecznych, zwłaszcza gdy wyjada na studia czy do pracy za granicę. Przedmiot ten będzie Realizowany w klasie trzeciej.

Przedmioty te będą prowadzone przez nauczycieli Wyższej szkoły Lingwistycznej, która wyposażona jest w sale multimedialne, gdzie młodzież będzie korzystać z sali kinowej, komputerowej oraz laboratorium językowego. Uczniowie ubiegający się o miejsca w tej klasie powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające im na rozpoczęcie nauki na poziomie intermediate (średniozaawansowanym).