Rekrutacja 2009
(dane pochodzą z ogólnodostępnej strony elektronicznej rekrutacji https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/ zakładka Progi punktowe z dnia publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia tj. 26.06.2009r.)
(zestawienie zawiera klasy, które uzyskały minimum 80 pkt.)
Szkoła, klasa Limit punktów kwalifikujący do przyjęcia Maksymalna liczba punktów na liście przyjętych Średnia punktów wśród przyjętych Średni wynik egzaminu gimnazjalnego wśród przyjętych Liczba tzw. olimpijczyków wśród przyjętych Liczba przyjętych ze świadectwem z wyróżnieniem Liczba przyjętych kobiet Liczba przyjętych mężczyzn
Traugutt [1ei] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 155 200 170.25 88.88 2 (13%) 16 (100%) 3 (19%) 13 (81%)
Traugutt [1d] mat-geogr-wos (ang*-wyb) 153 200 166.59 86.19 2 (6%) 32 (100%) 20 (63%) 12 (38%)
Traugutt [1ep] mat-fiz (ang*-wyb) 149 182 158.31 87.31 0 (0%) 16 (100%) 6 (38%) 10 (63%)
Traugutt [1a] pol-hist-wos (ang*-franc*) 148 174 158.97 82.66 0 (0%) 31 (97%) 27 (84%) 5 (16%)
Traugutt [1fa] ang-pol-wos (ang-franc*) 148 182 158.5 81.44 0 (0%) 16 (100%) 14 (88%) 2 (13%)
Kopernik [1f] hist-wos-ang (ang-franc) 148 200 160.25 83.47 2 (6%) 32 (100%) 25 (78%) 7 (22%)
Norwid [1e] mat-fiz-chem-inf (ang*-wyb) 147 200 163.34 87.94 3 (9%) 32 (100%) 10 (31%) 22 (69%)
Kopernik [1d] mat-inf-fiz (ang-niem*) 146 200 157.25 84.75 1 (3%) 31 (97%) 10 (31%) 22 (69%)
Norwid [1d] geogr-hist-wos (ang*-wyb) 146 200 164 84.44 3 (9%) 31 (97%) 19 (59%) 13 (41%)
Norwid [1ab] biol-chem-fiz (ang*-wyb) 145 200 171.02 88.09 16 (25%) 64 (100%) 48 (75%) 16 (25%)
Traugutt [1b] biol-fiz-chem (ang*-wyb) 144 200 159.75 83.53 3 (9%) 32 (100%) 23 (72%) 9 (28%)
Sienkiewicz [1I] mat-geogr (ang-wyb) 144 200 153.59 84.06 1 (3%) 31 (97%) 24 (75%) 8 (25%)
Sienkiewicz [1C] mat-fiz (ang-wyb) 143 186 153.97 84.25 0 (0%) 30 (94%) 8 (25%) 24 (75%)
Traugutt [1c] biol-fiz-chem (ang*-wyb) 142 166 149.28 80.13 0 (0%) 31 (97%) 23 (72%) 9 (28%)
Kopernik [1g] mat-geogr (ang-niem*) 142 177 151.97 82.22 0 (0%) 32 (100%) 15 (47%) 17 (53%)
Sienkiewicz [1A] ang-hist (ang-wyb) 141 177 153.59 81.06 0 (0%) 32 (100%) 23 (72%) 9 (28%)
Sienkiewicz [1D-1E] biol-chem (ang-wyb) 140 200 154.45 83.19 4 (6%) 63 (98%) 57 (89%) 7 (11%)
Norwid [1f] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 140 200 154.63 83.03 1 (3%) 32 (100%) 6 (19%) 26 (81%)
Sienkiewicz [1F-1G] mat-inf (ang-wyb) 139 200 150.78 82.34 1 (2%) 58 (91%) 22 (34%) 42 (66%)
Kopernik [1e] pol-ang-franc-ros (ang-wyb) 139 200 150.41 80.31 1 (3%) 32 (100%) 27 (84%) 5 (16%)
Słowacki [1a] pol-hist-wos (ang*-wyb) 138 200 148.22 76.31 1 (3%) 32 (100%) 22 (69%) 10 (31%)
Kopernik [1a] biol-chem-fiz (ang-ros) 137 200 152.23 83.23 1 (3%) 31 (100%) 28 (90%) 3 (10%)
Kopernik [1b] ang-hist-wok-pol (ang-franc) 137 166 144.84 76.75 0 (0%) 31 (97%) 25 (78%) 7 (22%)
Sienkiewicz [1B-1H] pol-hist (ang-wyb) 135 200 149.28 78.86 1 (2%) 52 (81%) 45 (70%) 19 (30%)
Kopernik [1c] hist-wos-niem (niem-ang*) 135 200 149.94 77.19 2 (6%) 32 (100%) 24 (75%) 8 (25%)
Norwid [1c] pol-hist-wok (ang*-wyb) 135 200 148.56 77.03 1 (3%) 31 (97%) 26 (81%) 6 (19%)
Kopernik [1h] mat-geogr (ang-niem*) 134 170 141.56 77.47 0 (0%) 30 (94%) 17 (53%) 15 (47%)
Norwid [1h] ang-wos-mat (ang-wyb) 132 200 150.19 80.47 2 (6%) 29 (91%) 19 (59%) 13 (41%)
Traugutt [1ff] pol-wos-franc (franc*-ang*) 131 165 140.63 74 0 (0%) 12 (75%) 12 (75%) 4 (25%)
Słowacki [1e] mat-geogr-inf (ang*-wyb) 130 162 140.41 78.81 0 (0%) 29 (91%) 19 (59%) 13 (41%)
Biegański [1a] mat-inf (ang*-niem*) 130 151 136.5 76.31 0 (0%) 20 (63%) 11 (34%) 21 (66%)
Norwid [1g] geogr-mat-wos (ang*-wyb) 130 200 155.47 83.31 4 (13%) 31 (97%) 21 (66%) 11 (34%)
Słowacki [1c] biol-chem-fiz (ang*-wyb) 129 200 139.59 77.03 1 (3%) 29 (91%) 22 (69%) 10 (31%)
Biegański [1c] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 128 149 134.81 70.69 0 (0%) 27 (84%) 20 (63%) 12 (38%)
Słowacki [1b] pol-biol-chem (ang*-wyb) 127 200 142.19 76.91 1 (3%) 28 (88%) 27 (84%) 5 (16%)
Słowacki [1d] ang-geogr (ang-niem*) 127 200 136.5 68.5 1 (3%) 29 (91%) 24 (75%) 8 (25%)
Mickiewicz [1A] pol-ang-hist-wos (ang-wyb) 126 162 132.97 71.69 0 (0%) 23 (72%) 23 (72%) 9 (28%)
Mickiewicz [1B] pol-ang (ang-wyb) 123 154 129.22 69.69 0 (0%) 20 (63%) 29 (91%) 3 (9%)
Biegański [1d] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 122 200 131.78 69.38 1 (3%) 20 (63%) 17 (53%) 15 (47%)
Biegański [1e] biol-chem (ang*-niem*) 122 151 129.63 71.13 0 (0%) 24 (75%) 24 (75%) 8 (25%)
Biegański [1b] mat-inf (ang*-niem*) 121 139 126.66 73 0 (0%) 7 (22%) 7 (22%) 25 (78%)
Mickiewicz [1E] obcy-mat-inf (wyb-wyb) 120 153 130 73.5 0 (0%) 16 (50%) 11 (34%) 21 (66%)
Mickiewicz [1C] obcy-biol-chem (wyb-wyb) 119 149 130.41 69.75 0 (0%) 28 (88%) 23 (72%) 9 (28%)
Biegański [1f] ang-franc-wos (ang*-franc*) 118 150 128.25 68.5 0 (0%) 19 (59%) 26 (81%) 6 (19%)
Mickiewicz [1D] obcy-mat-geogr (wyb-wyb) 118 153 129.56 73.84 0 (0%) 22 (69%) 23 (72%) 9 (28%)
Słowacki [1f] niem-hist-wos (niem-ang*) 114 153 122.69 66.56 0 (0%) 24 (75%) 24 (75%) 8 (25%)
Norwid [1s] mat-biol (ang*-niem*) 110,5 209 164.17 64.87 0 (0%) 4 (27%) 0 (0%) 15 (100%)
Żeromski [1c] pol-hist-wos-ang (ang-wyb) 107 136 117.41 62.88 0 (0%) 9 (28%) 24 (75%) 8 (25%)
Żeromski [1d] mat-inf (ang*-niem*) 107 149 118.16 68.34 0 (0%) 8 (25%) 13 (41%) 19 (59%)
Żeromski [1a] hist-wos-ang (ang-wyb) 106 131 116.55 64 0 (0%) 8 (26%) 19 (61%) 12 (39%)
Dąbrowski [1e] hist-wos-pol (ang-ros) 103 140 115.03 63.53 0 (0%) 12 (38%) 25 (78%) 7 (22%)
Żeromski [1b] biol-geogr-chem (ang*-niem*) 96 133 108.75 63.19 0 (0%) 5 (16%) 22 (69%) 10 (31%)
Anders [1C] chem-biol-fiz (wyb-wyb) 95 185 130.94 53.63 0 (0%) 4 (25%) 0 (0%) 16 (100%)
Dąbrowski [1c] geogr-wos-pol (ang-wyb) 93 146 107.97 59.47 0 (0%) 7 (22%) 25 (78%) 7 (22%)
Żeromski [1e] hist-geogr-ang (ang-wyb) 93 113 101.84 59.41 0 (0%) 2 (6%) 19 (59%) 13 (41%)
Dąbrowski [1a] biol-chem (ang-niem) 92 151 109.38 60.91 0 (0%) 10 (31%) 24 (75%) 8 (25%)
Kochanowski [1Jp] wos-ang-niem (ang-niem) 86 122 103.16 58.41 0 (0%) 2 (6%) 18 (56%) 14 (44%)
Anders [1D] biol-chem-geogr (wyb-wyb) 81 150 105.43 41 0 (0%) 2 (14%) 4 (29%) 10 (71%)
statystyki www stat.pl