Rekrutacja 2011 
 (dane pochodzą z ogólnodostępnej strony elektronicznej rekrutacji https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/ zakładka Progi punktowe z dnia publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia tj. 1.07.2011r. )
W zestawieniu ujęto dane z 12 szkół. Tabelę opracował pedagog liceum - Marek Podgórski  
Szkoła, klasa
Limit punktów kwalifikujący do przyjęcia Maksymalna liczba punktów na liście przyjętych Średnia punktów wśród przyjętych Średni wynik egzaminu gimnazjalnego wśród przyjętych Liczba tzw. "olimpijczyków" wśród przyjętych Liczba przyjętych ze świadectwem z wyróżnieniem Liczba przyjętych kobiet Liczba przyjętych mężczyzn
Sienkiewicz (1C] mat-fiz (ang-wyb) 151 200 168.33 82.17 6 (20%) 30 (100%) 13 (43%) 17 (57%)
Sienkiewicz (1D-1E] biol-chem (ang-wyb) 150 200 162.87 79.93 7 (12%) 58 (97%) 35 (58%) 25 (42%)
Norwid (1ab] biol-chem-fiz (ang*-wyb) 148 200 172.67 81.47 20 (33%) 60 (100%) 41 (68%) 19 (32%)
Traugutt (1bc] biol-fiz-chem (ang*-wyb) 144 200 158.83 78.35 7 (12%) 60 (100%) 45 (75%) 15 (25%)
Słowacki (1a] pol-hist-wos (ang*-wyb) 144 200 161.43 72.13 5 (17%) 30 (100%) 24 (80%) 6 (20%)
Traugutt (1ei] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 143 170 153 74.8 0 (0%) 14 (93%) 5 (33%) 10 (67%)
Norwid (1d] geogr-hist-wos (ang*-wyb) 143 200 164.3 77.8 8 (27%) 29 (97%) 19 (63%) 11 (37%)
Traugutt (1a] pol-hist-wos (ang*-franc*) 142 200 158.53 76.23 2 (7%) 27 (90%) 25 (83%) 5 (17%)
Norwid (1s] mat-biol (ang*-niem*) 141.5 200 199.89 55.82 0 (0%) 6 (27%) 0 (0%) 22 (100%)
Sienkiewicz (1A] ang-hist (ang-wyb) 141 200 155.5 73.97 3 (10%) 29 (97%) 20 (67%) 10 (33%)
Sienkiewicz (1B] pol-hist (ang-wyb) 141 200 152.6 72.37 1 (3%) 30 (100%) 24 (80%) 6 (20%)
Słowacki (1c] pol-ang-wos (ang-wyb) 136 170 146.5 67.3 0 (0%) 30 (100%) 29 (97%) 1 (3%)
Norwid (1h] ang-wos-mat (ang-wyb) 136 179 149.6 72.67 0 (0%) 29 (97%) 18 (60%) 12 (40%)
Traugutt (1ep] mat-fiz (ang*-wyb) 135 200 149.27 71.2 1 (7%) 15 (100%) 9 (60%) 6 (40%)
Norwid (1f] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 134 200 157.13 76.63 5 (17%) 28 (93%) 7 (23%) 23 (77%)
Kopernik (1b] ang-hist-wok-pol (ang-franc*) 133 190 144.9 68.9 0 (0%) 28 (93%) 27 (90%) 3 (10%)
Kopernik (1g] mat-geogr (ang-niem*) 133 164 145.93 69.17 0 (0%) 30 (100%) 20 (67%) 10 (33%)
Słowacki (1b] ang-hist-wos (ang-wyb) 131 172 143.37 69.83 0 (0%) 25 (83%) 21 (70%) 9 (30%)
Kopernik (1a] biol-chem-fiz (ang-ros) 131 159 142.23 68.2 0 (0%) 29 (97%) 22 (73%) 8 (27%)
Sienkiewicz (1F-1G] mat-inf (ang-wyb) 129 189 145.32 72.07 0 (0%) 53 (88%) 14 (23%) 46 (77%)
Norwid (1e] mat-fiz-chem-inf (ang*-wyb) 128 200 163.93 77.13 6 (20%) 29 (97%) 16 (53%) 14 (47%)
Kopernik (1d] mat-inf-fiz (ang-niem*) 127 200 140.77 69.2 1 (3%) 24 (80%) 7 (23%) 23 (77%)
Słowacki (1e] biol-chem (ang*-wyb) 126 165 139.83 66.17 0 (0%) 55 (92%) 50 (83%) 10 (17%)
Norwid (1c] pol-hist-wok-filoz (ang*-wyb) 124 173 138.63 64.27 0 (0%) 29 (97%) 24 (80%) 6 (20%)
Kopernik (1e] pol-ang-franc-ros (ang-wyb) 124 200 143.03 65.4 1 (3%) 29 (97%) 28 (93%) 2 (7%)
Traugutt (1d] mat-geogr-wos (ang*-wyb) 123 200 145.13 69.4 2 (7%) 28 (93%) 19 (63%) 11 (37%)
Norwid (1g] geogr-mat-wos (ang*-wyb) 123 200 140.2 65.83 2 (7%) 27 (90%) 17 (57%) 13 (43%)
Sienkiewicz (1H] mat-geogr (ang-wyb) 122 200 145.92 70.23 4 (7%) 57 (95%) 30 (50%) 30 (50%)
Kopernik (1f] hist-wos-ang (ang-franc*) 120 162 136 63.93 0 (0%) 24 (80%) 22 (73%) 8 (27%)
Traugutt (1f] ang-hist (ang-wyb) 119 200 140.3 65.63 2 (7%) 24 (80%) 23 (77%) 7 (23%)
Biegański (1a] mat-inf (ang*-niem*) 119 148 128.17 64.4 0 (0%) 12 (40%) 10 (33%) 20 (67%)
Mickiewicz (1A] pol-wos (ang-niem) 118 144 128.17 60.13 0 (0%) 25 (83%) 27 (90%) 3 (10%)
Kopernik (1h] mat-geogr (ang-niem*) 118 159 128.83 60.5 0 (0%) 22 (73%) 21 (70%) 9 (30%)
Słowacki (1f] mat-geogr (ang*-wyb) 117 163 134.21 62 0 (0%) 27 (93%) 18 (62%) 11 (38%)
Biegański (1c] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 117 140 126.17 58.63 0 (0%) 18 (60%) 15 (50%) 15 (50%)
Biegański (1e] biol-chem (ang*-niem*) 117 153 126.4 59.4 0 (0%) 20 (67%) 21 (70%) 9 (30%)
Słowacki (1d] ang-niem-geogr (ang-niem*) 116 171 132.3 59.5 0 (0%) 24 (80%) 25 (83%) 5 (17%)
Mickiewicz (1D] mat-geogr-ang (ang-niem) 115 156 128.17 61.9 0 (0%) 19 (63%) 20 (67%) 10 (33%)
Mickiewicz (1C] biol-chem-ang (ang-niem) 113 173 126.47 58.73 0 (0%) 27 (90%) 23 (77%) 7 (23%)
Biegański (1f] ang-franc-wos (ang*-franc*) 112 149 121.97 58.2 0 (0%) 12 (40%) 22 (73%) 8 (27%)
Kopernik (1c] hist-wos-niem-pol (niem-ang) 112 169 132.2 61.77 0 (0%) 22 (73%) 25 (83%) 5 (17%)
Biegański (1b] mat-inf (ang*-niem*) 111 142 118.43 58.87 0 (0%) 6 (20%) 9 (30%) 21 (70%)
Biegański (1d] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 110 145 120.07 58.77 0 (0%) 9 (30%) 21 (70%) 9 (30%)
Mickiewicz (1E] mat-inf-ang (ang-niem) 106 153 119.3 59.47 0 (0%) 7 (23%) 10 (33%) 20 (67%)
Mickiewicz (1B] ang-hist (ang-niem) 105 141 119.9 58.13 0 (0%) 14 (47%) 21 (70%) 9 (30%)
Słowacki (1g] mat-ang-fiz (ang-wyb) 102 150 117.28 59.59 0 (0%) 11 (38%) 20 (69%) 9 (31%)
Żeromski [1c] pol-hist-wos-ang (ang-wyb) 95 135 109.07 51 0 (0%) 6 (20%) 25 (83%) 5 (17%)
Żeromski [1a] hist-wos-ang (ang-wyb) 94 125 106.17 48 0 (0%) 7 (23%) 19 (63%) 11 (37%)
Anders [1A_sportow] geogr-biol-obcy (ang-wyb) 91 168 126.42 39.13 0 (0%) 1 (4%) 13 (54%) 11 (46%)
Samorządowe [1B] pol-wos-obcy (wyb-wyb) 90 117 100.13 49.53 0 (0%) 0 (0%) 10 (67%) 5 (33%)
Dąbrowski (1b] pol-hist (ang-niem) 80 133 103 46.63 0 (0%) 7 (23%) 19 (63%) 11 (37%)
Kochanowski [1D-E] wos-ang-niem (ang-niem) 80 140 104.97 49.02 0 (0%) 11 (18%) 33 (55%) 27 (45%)
Żeromski [1d] mat-inf-geogr (ang*-niem*) 79 146 101.1 50.83 0 (0%) 4 (13%) 14 (47%) 16 (53%)
Samorządowe [1C] biol-obcy (wyb-wyb) 74 114 91.73 45.07 0 (0%) 1 (7%) 11 (73%) 4 (27%)
Dąbrowski (1a] biol-chem (ang-niem) 73 129 106.37 48.47 0 (0%) 10 (53%) 18 (95%) 1 (5%)
Żeromski [1b] biol-geogr-chem (ang*-niem*) 73 127 99.15 46.33 0 (0%) 4 (15%) 21 (78%) 6 (22%)
Samorządowe [1A] pol-wos-hist (wyb-wyb) 71 126 89.9 41.1 0 (0%) 2 (7%) 19 (63%) 11 (37%)
Dąbrowski (1d] pol-geogr-wos (ang-wyb) 67 134 96.1 47.07 0 (0%) 1 (3%) 23 (77%) 7 (23%)
Dąbrowski (1c] pol-ang-hist (ang-wyb) 51 111 89.53 40.63 0 (0%) 0 (0%) 16 (84%) 3 (16%)
Żeromski [1g] inf-geogr-ang (ang*-niem*) 51 123 82.86 42 0 (0%) 0 (0%) 8 (36%) 14 (64%)
Żeromski  [1e] hist-geogr-ang (ang-wyb) 42 121 87.92 43.42 0 (0%) 2 (8%) 20 (77%) 6 (23%)
statystyki www stat.pl