Rekrutacja 2012
 (dane pochodzą z ogólnodostępnej strony elektronicznej rekrutacji https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/ zakładka Progi punktowe z dnia publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia)
W zestawieniu ujęto dane z 12 szkół. Tabelę opracował pedagog liceum - Marek Podgórski
Szkoła, klasa Limit punktów kwalifikujący do przyjęcia Maksymalna liczba punktów na liście przyjętych Średnia punktów wśród przyjętych Średni wynik egzaminu gimnazjalnego wśród przyjętych Liczba tzw. "olimpijczyków" wśród przyjętych Liczba przyjętych ze świadectwem z wyróżnieniem Liczba przyjętych kobiet Liczba przyjętych mężczyzn
Sienkiewicz [1Fang] biol-chem-ang (ang-franc) 164.8 200 186.64 455.8 8 (53%) 15 (100%) 13 (87%) 2 (13%)
Sienkiewicz [1I] mat-geogr-ang (ang-wyb) 156.2 200 167.91 430.83 2 (7%) 30 (100%) 23 (77%) 7 (23%)
Norwid [1ab] biol-fiz-chem (ang*-wyb) 156 200 186.24 442.6 35 (58%) 59 (98%) 45 (75%) 15 (25%)
Sienkiewicz [1D] biol-chem-mat (ang-wyb) 155 200 171.14 431.2 7 (23%) 30 (100%) 27 (90%) 3 (10%)
Sienkiewicz [1H] inf-mat-fiz (ang-wyb) 154.4 200 175.76 446.6 10 (33%) 27 (90%) 8 (27%) 22 (73%)
Sienkiewicz [1C] mat-fiz-ang (ang-wyb) 152.2 200 169.33 446.8 5 (17%) 28 (93%) 13 (43%) 17 (57%)
Sienkiewicz [1A] pol-ang-hist (ang-wyb) 149.8 200 167.58 408.33 5 (17%) 28 (93%) 24 (80%) 6 (20%)
Sienkiewicz [1E] biol-chem-fiz (ang-wyb) 149.8 200 171.38 431.6 9 (30%) 29 (97%) 21 (70%) 9 (30%)
Sienkiewicz [1G] inf-mat-geogr (ang-wyb) 149.8 200 157.09 412.1 1 (3%) 28 (93%) 6 (20%) 24 (80%)
Sienkiewicz [1B] pol-hist-wos (ang-wyb) 148.4 200 162.22 409.07 3 (10%) 28 (93%) 21 (70%) 9 (30%)
Traugutt [1ei] mat-fiz-inf (ang-wyb) 146.8 200 170.77 435 5 (33%) 13 (87%) 7 (47%) 8 (53%)
Kopernik [1g] mat-geogr-wos (ang-wyb) 145.2 200 156.49 398.37 1 (3%) 29 (97%) 20 (67%) 10 (33%)
Kopernik [1d] mat-fiz-inf (ang-niem*) 144.4 200 158.83 413.57 1 (3%) 28 (93%) 10 (33%) 20 (67%)
Słowacki [1E] biol-chem-ang (ang-wyb) 144.4 200 159.52 402.8 3 (10%) 28 (93%) 27 (90%) 3 (10%)
Kopernik [1f] pol-ang-hist-wos (ang-franc) 142.4 200 154.91 379.5 1 (3%) 29 (97%) 28 (93%) 2 (7%)
Sienkiewicz [1Fniem] biol-chem-niem (niem-ang) 142 200 159.32 390.13 3 (20%) 15 (100%) 13 (87%) 2 (13%)
Traugutt [1f] biol-chem (ang-wyb) 141.2 174.2 154.22 396.27 0 (0%) 28 (93%) 22 (73%) 8 (27%)
Norwid [1f] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 140.8 200 162.47 426.33 4 (13%) 27 (90%) 11 (37%) 19 (63%)
Norwid [1e] mat-fiz-chem (ang*-wyb) 140.6 200 166.2 418.27 4 (27%) 14 (93%) 3 (20%) 12 (80%)
Kopernik [1h] mat-geogr-wos (ang-niem) 139.8 200 150.72 377.6 1 (3%) 30 (100%) 23 (77%) 7 (23%)
Norwid [1d] geogr-hist-wos (ang*-wyb) 138.8 200 172.24 413.13 4 (27%) 15 (100%) 9 (60%) 6 (40%)
Kopernik [1b] pol-ang-hist-h.szt. (ang-franc) 138.4 169 145.77 354 0 (0%) 29 (97%) 27 (90%) 3 (10%)
Kopernik [1c] pol-ang-niem-hist-wos (wyb-wyb) 138.4 200 155.04 372.8 3 (10%) 28 (93%) 22 (73%) 8 (27%)
Słowacki [1A] pol-hist-wos (ang-wyb) 138.2 200 153.51 376.83 3 (10%) 26 (87%) 25 (83%) 5 (17%)
Traugutt [1em] mat-fiz (ang-wyb) 137.2 200 154.47 415.2 2 (13%) 9 (60%) 6 (40%) 9 (60%)
Kopernik [1a] biol-fiz-chem (ang-wyb) 137 200 150.56 378.67 2 (7%) 27 (90%) 21 (70%) 9 (30%)
Norwid [1g] ang-geogr-mat (ang-wyb) 136 200 153.09 389.93 1 (3%) 27 (90%) 23 (77%) 7 (23%)
Norwid [1h] biol-mat-fiz-chem (ang*-wyb) 133.6 200 156.39 399.37 4 (13%) 28 (93%) 19 (63%) 11 (37%)
Słowacki [1B] pol-hist-wos (ang-wyb) 132.6 200 149.88 364.43 1 (3%) 29 (97%) 25 (83%) 5 (17%)
Słowacki [1C/w] geogr-ang-wło (ang-wło) 132 164 141.81 363.71 0 (0%) 11 (79%) 13 (93%) 1 (7%)
Traugutt [1d] mat-geogr-wos (ang-wyb) 131.8 200 155.21 402.23 3 (10%) 23 (77%) 18 (60%) 12 (40%)
Słowacki [1C/n] geogr-ang-niem (ang-niem*) 130.2 165.8 142.8 349 0 (0%) 14 (93%) 13 (87%) 2 (13%)
Słowacki [1F] biol-chem-fiz (ang-wyb) 126.6 162.6 138.51 346.73 0 (0%) 24 (80%) 25 (83%) 5 (17%)
Mickiewicz [1a] pol-hist-wos (ang-niem) 125 156.4 133.27 322 0 (0%) 11 (37%) 21 (70%) 9 (30%)
Kopernik [1e] ang-ros-hist-wos (ang-ros) 124.8 200 136.2 332.87 1 (3%) 20 (67%) 22 (73%) 8 (27%)
Mickiewicz [1d] ang-geogr-mat (ang-niem) 123.8 157.6 135.21 349.03 0 (0%) 24 (80%) 16 (53%) 14 (47%)
Biegański [1b] inf-mat-ang-fiz (ang*-niem*) 122.2 150.2 132.29 360.47 0 (0%) 7 (23%) 7 (23%) 23 (77%)
Biegański [1d] geogr-wos-ang (ang*-niem*) 121 161.4 133.67 335.37 0 (0%) 21 (70%) 21 (70%) 9 (30%)
Traugutt [1bc] biol-chem-fiz (ang-wyb) 121 200 147.65 380.38 5 (8%) 52 (87%) 41 (68%) 19 (32%)
Biegański [1a] inf-mat-ang-geogr (ang*-niem*) 120.8 165.6 133.46 355.97 0 (0%) 13 (43%) 14 (47%) 16 (53%
Słowacki [1D] geogr-mat-ang (ang-niem*) 120.6 167.6 137.16 358.3 0 (0%) 19 (63%) 19 (63%) 11 (37%)
Mickiewicz [1b] pol-ang-hist (ang-niem) 119.8 149.4 129.44 324.87 0 (0%) 10 (33%) 26 (87%) 4 (13%)
Mickiewicz [1f] pol-ang-hist (ang-niem) 119.8 146.4 127.5 316 0 (0%) 14 (47%) 26 (87%) 4 (13%)
Biegański [1e] biol-chem-ang (ang*-niem*) 119 167.6 132.31 333.37 0 (0%) 19 (63%) 20 (67%) 10 (33%)
Norwid [1c] pol-hist-wos (ang*-wyb) 118.8 169.2 143.35 347.73 0 (0%) 25 (83%) 23 (77%) 7 (23%)
Biegański [1c] hist-geogr-wos-ang (ang*-niem*) 118 161.4 127.2 324 0 (0%) 10 (33%) 11 (37%) 19 (63%)
Mickiewicz [1c] ang-biol-chem (ang-niem) 116.6 149.6 126.87 328.53 0 (0%) 16 (53%) 22 (73%) 8 (27%)
Traugutt [1a] pol-hist-wos (ang-franc*) 116 200 136.49 351.5 1 (3%) 13 (43%) 18 (60%) 12 (40%)
Mickiewicz [1e] fiz-inf-mat (ang-niem) 114.6 154.2 130.05 343.73 0 (0%) 12 (40%) 10 (33%) 20 (67%)
Biegański [1f] ang-franc-wos (ang*-franc*) 108.2 154.2 125.24 316.53 0 (0%) 14 (47%) 25 (83%) 5 (17%)
Żeromski [1c] pol-hist-ang (ang-wyb) 106.8 131.2 113.71 291.4 0 (0%) 2 (7%) 21 (70%) 9 (30%)
Żeromski [1a] hist-wos-ang (ang-wyb) 99.4 160.8 114.48 285.57 0 (0%) 9 (30%) 23 (77%) 7 (23%)
Norwid [1s] ang-geogr-biol (ang-niem) 94.4 162.8 117.74 319.9 0 (0%) 4 (19%) 0 (0%) 21 (100%)
Samorządowe [1D] biol-chem-obcy (wyb-wyb) 88 135.4 105.71 242.38 0 (0%) 1 (8%) 8 (62%) 5 (38%)
Żeromski [1b] biol-fiz-chem (ang-niem*) 87.4 135 105.16 266.89 0 (0%) 4 (22%) 14 (78%) 4 (22%)
Żeromski [1g] ang-geogr-hist-inf (ang-wyb) 86.2 138.4 103.67 280.03 0 (0%) 1 (3%) 19 (63%) 11 (37%)
Dąbrowski [1d] pol-wos-hist (ang-niem) 85.2 132.4 100.66 274.47 0 (0%) 1 (3%) 17 (57%) 13 (43%)
Samorządowe [1A] pol-hist-wos (wyb-wyb) 84.4 131.6 106.92 273.71 0 (0%) 0 (0%) 14 (82%) 3 (18%)
Dąbrowski [1c] geogr-wos-mat (ang-niem) 83.4 145.8 115.2 286.63 0 (0%) 6 (38%) 6 (38%) 10 (63%)
Samorządowe [1B] geogr-obcy-hist (wyb-wyb) 83.4 108.8 99.96 259.8 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 2 (40%)
Żeromski [1d] mat-fiz-inf (ang-niem*) 82.2 149.6 104.6 281.16 0 (0%) 4 (21%) 8 (42%) 11 (58%)
Samorządowe [1C] mat-fiz-inf-obcy (wyb-wyb) 81.2 133 101.88 232.5 0 (0%) 1 (13%) 1 (13%) 7 (88%)
Dąbrowski [1e] geogr-wos-ang (ang-niem) 80.8 116.8 97.76 269.12 0 (0%) 1 (6%) 12 (71%) 5 (29%)
Dąbrowski [1a] biol-chem-obcy (wyb-wyb) 80.6 124.8 104.86 266.81 0 (0%) 3 (19%) 15 (94%) 1 (6%)
Dąbrowski [1b] hist-wos-obcy (wyb-wyb) 80 137 98.64 265.61 0 (0%) 1 (4%) 13 (57%) 10 (43%)
Żeromski [1e] ang-geogr-mat (ang-niem*) 80 140.4 109.41 278.17 0 (0%) 5 (28%) 13 (72%) 5 (28%)