Rekrutacja 2014
(dane pochodzą z ogólnodostępnej strony elektronicznej rekrutacji https://slaskie.edu.com.pl z dnia publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia)
     W zestawieniu ujęto dane z 10 szkół. Tabelę opracował pedagog liceum - Marek Podgórski
Lp Szkoła, klasa Limit punktów kwalifikujący do przyjęcia Liczba miejsc planowanych Liczba miejsc w dniu publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia Liczba uczniów na listach zakwalifikowanych do przyjęcia Maksymalna liczba punktów na liście przyjętych Średnia punktów wśród przyjętych Liczba tzw. "olimpijczyków" wśród przyjętych Liczba przyjętych ze świadectwem z wyróżnieniem Liczba przyjętych kobiet Liczba przyjętych mężczyzn
1. Sienkiewicz
[1D] biol-chem-mat
158.4 30 30 30 200,0 170.35 3 (10%) 30 (100%) 20 (67%) 10 (33%)
2. Traugutt
[1ep] mat-fiz
153,0 15 15 15 186,0 165.92 0 (0%) 15 (100%) 8 (53%) 7 (47%)
3. Traugutt
[1ei] mat-fiz-inf
152.8 15 15 15 175,0 162.89 0 (0%) 15 (100%) 3 (20%) 12 (80%)
4. Sienkiewicz
[1H] mat-geogr-ang
152,0 30 30 30 200,0 165.92 3 (10%) 30 (100%) 18 (60%) 12 (40%)
5. Kopernik
[1d] mat-fiz-inf
150,0 30 30 30 178.6 159.73 0 (0%) 29 (97%) 12 (40%) 18 (60%)
6. Sienkiewicz
[1F] biol-chem-ang
146.4 30 30 30 178.2 157.45 0 (0%) 30 (100%) 24 (80%) 6 (20%)
7. Norwid [1s] (punktacja dodatkowo zawiera  wynik egzaminu sprawnościowego)*** 143.6*** 24 24 19 200,0 191.85 0 (0%) 4 (21%) 0 (0%) 19 (100%)
8. Słowacki
[1A] pol-hist-wos
143.2 30 30 30 200,0 161.15 2 (7%) 27 (90%) 20 (67%) 10 (33%)
9. Kopernik
[1g] mat-geogr-wos
142.8 30 30 30 178.6 152.85 0 (0%) 27 (90%) 17 (57%) 13 (43%)
10. Kopernik
[1e] mat-fiz-inf
139.2 30 30 30 157.6 145.47 0 (0%) 22 (73%) 10 (33%) 20 (67%)
11. Traugutt
[1d] mat-geogr-ang
138.8 30 30 30 180,0 154.23 0 (0%) 29 (97%) 19 (63%) 11 (37%)
12. Słowacki
[1B] pol-hist-ang
138.6 30 30 30 200,0 152.05 1 (3%) 27 (90%) 25 (83%) 5 (17%)
13. Słowacki
[1C/w] geogr-ang-wło
138.4 15 15 15 167.4 150.16 0 (0%) 13 (87%) 14 (93%) 1 (7%)
14. Sienkiewicz
[1E] biol-chem-fiz
138.4 30 30 30 200,0 155.02 1 (3%) 29 (97%) 19 (63%) 11 (37%)
15. Słowacki
[1E] biol-chem-ang
137.2 30 30 29 200,0 152.77 1 (3%) 27 (93%) 26 (90%) 3 (10%)
16. Sienkiewicz
[1B] pol-hist-wos
136,0 30 30 29 170.8 149.31 0 (0%) 25 (86%) 19 (66%) 10 (34%)
17. Norwid
[1ab] biol-fiz-chem
135.6 60 60 60 200,0 161.02 4 (7%) 56 (93%) 40 (67%) 20 (33%)
18. Kopernik
[1a] biol-fiz-chem
135.2 30 30 30 191,0 148.93 0 (0%) 27 (90%) 20 (67%) 10 (33%)
19. Traugutt
[1f] biol-chem-mat
131.6 30 60 60 200,0 161.15 1 (2%) 57 (95%) 37 (62%) 23 (38%)
20. Sienkiewicz
[1G] mat-fiz-inf
131.6 30 30 30 170.8 145.49 0 (0%) 18 (60%) 4 (13%) 26 (87%)
21. Norwid
[1defg] wybrane z 9 przedmiotów
130.4 120 120 120 200,0 155.83 6 (5%) 105 (88%) 80 (67%) 40 (33%)
22. Kopernik
[1h] mat-geogr-wos
130.2 30 30 30 183.4 138.13 0 (0%) 20 (67%) 17 (57%) 13 (43%)
23. Traugutt
[1a] hist-pol-ang
127.8 30 30 30 200,0 147.86 2 (7%) 24 (80%) 19 (63%) 11 (37%)
24. Słowacki
[1C/n] geogr-ang-niem
127.8 15 15 15 184,0 140.31 0 (0%) 12 (80%) 12 (80%) 3 (20%)
25. Norwid
[1c] mat-fiz-inf
127.8 30 30 30 200,0 158.96 2 (7%) 25 (83%) 10 (33%) 20 (67%)
26. Biegański
[1e] biol-chem-ang
127.4 30 30 30 200,0 140.66 1 (3%) 19 (63%) 23 (77%) 7 (23%)
27. Traugutt
[1b] biol-chem-ang
125.6 30 30 30 171.8 149.15 0 (0%) 26 (87%) 24 (80%) 6 (20%)
28. Kopernik
[1c] pol-hist-wos
123.8 30 30 30 161.4 134.31 0 (0%) 22 (73%) 23 (77%) 7 (23%)
29. Sienkiewicz
[1C] mat-fiz-ang-inf
123.6 30 60 60 200,0 149.81 3 (5%) 43 (72%) 21 (35%) 39 (65%)
30. Słowacki
[1F] biol-chem-fiz
122.4 30 30 30 170.2 136.36 0 (0%) 20 (67%) 25 (83%) 5 (17%)
31. Kopernik
[1b] pol-hist-ang
121.6 30 30 30 171,0 136.88 0 (0%) 17 (57%) 23 (77%) 7 (23%)
32. Sienkiewicz
[1A] pol-geogr-wos
121.4 30 30 30 200,0 139.68 1 (3%) 22 (73%) 23 (77%) 7 (23%)
33. Kopernik
[1f] pol-ang-hist
119.6 30 30 30 200,0 145.61 1 (3%) 21 (70%) 25 (83%) 5 (17%)
34. Mickiewicz
[1b] pol-hist-wos
116.6 30 30 30 138.6 125.73 0 (0%) 8 (27%) 26 (87%) 4 (13%)
35. Biegański
[1d] geogr-wos-pol
113.2 30 30 30 150.4 128.33 0 (0%) 13 (43%) 24 (80%) 6 (20%)
36. Mickiewicz
[1a] pol-hist-ang
113,0 30 30 30 143.8 124.93 0 (0%) 4 (13%) 24 (80%) 6 (20%)
37. Biegański
[1c] hist-geogr-wos-ang
111.8 30 30 30 153.8 124.75 0 (0%) 12 (40%) 20 (67%) 10 (33%)
38. Biegański
[1a] inf-mat-ang-geogr
110,0 30 60 60 155.4 127.72 0 (0%) 20 (33%) 24 (40%) 36 (60%)
39. Słowacki
[1D] geogr-wos-mat
104.8 30 30 30 172.4 134.27 0 (0%) 16 (53%) 19 (63%) 11 (37%)
40. Traugutt
[1c] biol-chem-fiz
104.2 30 30 28 200,0 134.23 1 (4%) 15 (54%) 17 (61%) 11 (39%)
41. Mickiewicz
[1f] pol-ang-geogr
101.8 30 30 30 149.2 117.12 0 (0%) 4 (13%) 20 (67%) 10 (33%)
42. Biegański
[1f] biol-chem-fiz
98.6 30 30 30 150.8 119.69 0 (0%) 13 (43%) 21 (70%) 9 (30%)
43. Mickiewicz
[1c] ang-biol-chem
94.2 30 60 60 152.4 120.35 0 (0%) 25 (42%) 54 (90%) 6 (10%)
44. Żeromski
[1e] geo, ang, mat, wos.
90.6 30 30 8 127,0 107.47 0 (0%) 1 (13%) 5 (63%) 3 (38%)
45. Mickiewicz
[1e] fiz-inf-mat
89,0 30 30 20 143.6 119.23 0 (0%) 6 (30%) 8 (40%) 12 (60%)
46. Żeromski
[1c] polski, historia , angielski
86.2 30 30 26 124.8 103.2 0 (0%) 0 (0%) 21 (81%) 5 (19%)
47. Mickiewicz
[1d] ang-geogr-mat
85.8 30 30 26 137.2 111.78 0 (0%) 5 (19%) 16 (62%) 10 (38%)
48. Dąbrowski
[1a] pol-hist-wos
84.8 30 30 15 122.8 103.25 0 (0%) 2 (13%) 13 (87%) 2 (13%)
49. Żeromski
[1d] matematyka, informatyka, geografia
84,0 30 30 11 144.2 108.18 0 (0%) 1 (9%) 3 (27%) 8 (73%)
50. Żeromski
[1a] historia, wos,geografia
83.6 30 30 11 114.6 98.31 0 (0%) 0 (0%) 11 (50%) 11 (50%)
51. Żeromski
[1b] biologia, chemia,fizyka, angielski
83,0 30 30 23 134.4 107.47 0 (0%) 4 (17%) 16 (70%) 7 (30%)
52. Dąbrowski
[1c/2] biol-chem-ang-geogr
82.2 15 15 9 118.6 102.09 0 (0%) 1 (11%) 9 (100%) 0 (0%)
53. Biegański
[1b] inf-mat-niem
81.2 30 30 28 153.8 107.08 0 (0%) 4 (14%) 12 (43%) 16 (57%)
54. Samorządowe
[1A] pol-hist-wos
80.8 30 30 15 114.8 92.23 0 (0%) 0 (0%) 9 (60%) 6 (40%)
55. Dąbrowski
[1b/1] pol-wos-ang
- 15 0 0 - - - - - -
56. Dąbrowski
[1b/2] biol-pol-ang
- 15 0 0 - - - - - -
57. Dąbrowski
[1c/1] wos-hist-geogr-ang
- 15 0 0 - - - - - -
58. Samorządowe
[1Bsportowa] biol-obcy
- 22 0 0 - - - - - -statystyki www stat.pl