Rekrutacja 2021
Dane pochodzą ze strony elektronicznej rekrutacji z dnia publikacji list przyjętych (2.08.2021r.)
W zestawieniu ujęto 10 szkół. Tabelę opracował pedagog liceum - Marek Podgórski
Lp. Szkoła / klasa Limit punktów kwalif. do przyjęcia Maks. liczba punktów Średnia punktów Liczba laureatów i finalistów Liczba świadectw z wyróżnieniem Liczba uczniów
1. Traugutt - 1Ci mat-fiz-inf 165 181,75 171,98 3 13 13
2. Traugutt - 1Cp mat-fiz-ang 164,85 188,15 172,45 0 14 14
3. Kopernik - 1f mat-geogr-ang 163,4 174,9 168,64 2 28 29
4. Sienkiewicz - 1E biol-chem-ang 162,65 183,75 169,43 2 29 30
5. Sienkiewicz - 1D biol-chem-mat 161,7 181,2 168,85 4 30 30
6. Traugutt - 1B biol-chem-mat 159,6 181,45 168,86 7 29 30
7. Sienkiewicz - 1C fiz-inf-mat 158,95 186,15 168,91 4 28 28
8. Norwid - 1d mat-inf-ang 156,85 181,3 167,74 2 30 30
9. Kopernik - 1d mat-fiz-inf 155,5 181,35 164,03 0 29 29
10. Kopernik - 1a biol-chem-ang 155,3 178,75 161,97 1 30 30
11. Słowacki - 1c/w ang-geogr-wło 154,75 169,5 159,67 0 14 14
12. Traugutt - 1D mat-geogr-ang 154,65 175,25 163,48 2 28 29
13. Sienkiewicz - 1F geogr-ang-mat 152,95 181,75 163,8 0 29 29
14. Norwid - 1e mat-geo-ang 152,05 177 162,94 2 29 29
15. Biegański - 1a inf-ang-mat 151,5 177,4 161,36 0 28 30
16. Słowacki - 1c/n ang-geogr-niem 150,2 166,85 155,85 0 14 14
17. Biegański - 1b geogr-ang-mat 149,4 168,85 155,29 0 28 30
18. Norwid - 1f pol-ang-wos 148,4 181,2 161,75 0 29 30
19. Sienkiewicz - 1A pol-hist-ang 147,9 173,5 160,11 1 28 30
20. Słowacki - 1b pol-ang-hist 146,3 172,95 157,01 1 29 30
21. Norwid - 1a biol-chem 146,1 172,55 156,17 0 29 30
22. Biegański - 1c ang-pol-wos 144,3 165,45 150,5 0 30 30
23. Biegański - 1d biol-chem-ang 144,2 177,85 153,98 0 29 29
24. Mickiewicz - 1Ep geogr-inf-mat 143,55 159 147,87 0 12 13
25. Traugutt - 1Ea pol-his-ang 140,9 172,95 152,72 1 12 15
26. Słowacki - 1d biol-chem-ang 140,4 175,55 155,18 2 27 30
27. Kopernik - 1b pol-ang-hist 140,05 166,15 151,39 0 28 29
28. Kopernik - 1e geogr-pol-wos 139 164,35 149,26 0 27 28
29. Sienkiewicz - 1B pol-hist-wos 138,95 183,55 146,87 0 25 28
30. Norwid - 1b biol-chem-mat 138,65 187,95 160,78 1 27 29
31. Norwid - 1c mat-fiz-inf 136,7 182,9 158,74 1 28 29
32. Słowacki - 1a pol-hist-wos 135,2 170,9 147,91 0 28 30
33. Słowacki - 1e biol-chem-mat 135,05 170 149,1 2 29 30
34. Mickiewicz - 1Ds geogr-pol-wos 134,45 155,6 139,74 0 12 14
35. Biegański - 1e biol-chem-ang 133,45 158,75 142,53 0 25 30
36. Kopernik - 1c pol-hist-wos 131,2 166,8 143,23 0 27 30
37. Mickiewicz - 1A pol-ang-hist 129 163,85 139,78 0 17 27
38. Mickiewicz - 1Em biol-chem-mat 128,6 156,65 137,56 0 12 15
39. Traugutt - 1Ew pol-his-wos 128,5 154,05 139,32 0 11 14
40. Mickiewicz - 1B pol-hist-wos 124,3 152,5 131,56 1 17 30
41. Mickiewicz - 1Dp biol-pol-wos 121,7 181,3 136,55 0 37 43
42. Traugutt - 1A mat. międzynar. 114 191,4 157,42 1 26 28
43. Samorządowe - 1Bgr2 biol-chem-ang 109,95 151,2 129,2 0 10 15
44. Mickiewicz - 1C ang-biol-chem 107,55 148,85 126,25 1 19 28
45. Samorządowe - 1Cgr2 geogr-ang-wos 102,85 143,6 120,17 0 6 15
46. Samorządowe - 1Cgr1 geogr-ang-mat 92,05 151,3 119,05 0 2 13
47. Norwid - 1s sportowa 87,2 229,55 152,97 0 6 21
48. Żeromski - 1A praw-ekon 83,45 142,75 111 0 6 28
49. Żeromski - 1B ekon 82,9 148,5 121,11 0 3 17
50. Samorządowe - 1Agr1 hist-pol-wos 82,1 130,4 105,6 0 4 29
51. Żeromski - 1C mundurowa 80,65 166,7 118,13 0 15 29
52. Samorządowe - 1Bgr1 geogr-ang-pol 63,4 142,6 105,25 0 2 26
53. Samorządowe - 1Agr2 hist-ang-pol 61,45 153,6 103,78 0 1 8
54. Sienkiewicz - 1gl [S] mat-biol-ang 51 63,5 56,58 2 10 15
55. Sienkiewicz - 1gpn [S] mat-biol-ang 42 91 73,71 0 8 14
56. Dąbrowski - 1ab biol-chem-ang       0 0 0
57. Dąbrowski - 1ah hist-pol-wos       0 0 0